beats by dre cheap

Tersantida - II

Vrijeme je prolazilo, isprva nepodnošljivo sporo, a poslije je blagom rukom nosilo u zaborav sjećanja na ružnu godinu. U podmorju su svi zaboravili na Školjkicu, a na otocima su, sa prvom slijedećom uspješnom berbom bijelih bisera, ishlapila sjećanja na sramotu sa onim crnim. Dođe vrijeme da mlad ribar, Lo'la, potraži sebi životnu družicu. On se pošteno nagleda domaćih djevojaka, ali mu srce ne dade mira, jer, dobrano se već naslušao priča o ljepoti havajske princeze Leilani, i on se odluči preploviti pola oceana ne bi li na dalekim Havajima pronašao svoju sreću. Opremiše ga zlatom i biserjem, mirišljavim uljima i rijetkim začinima, pa se Lo'la u svom čamcu uputi tamo odakle sunce izlazi. Put bijaše dug i naporan, ali hrabri Lo'la ribar istrpi stameno sve vjetrove i valove i jedno jutro na obzoru ugleda srtme, crne obrise vulkanskog gorja Mauna Kea. Obodren, upravi svoju brodicu ka kopnu i poče smišljati šta će reći princezi. Samo što je privezao svoj čamac, spopadnu ga kraljevski stražari i odvedu u zatvor. Pitali su ga ko je, šta je, žašto je došao, a Lo'la im je sve pošteno odgovorio - došao je isprositi princezu Leilani, pa, ako je suđeno, voditi je sa sobom kući. Zaslugom svoga poštenja je istoga trena dospio u zatvor, a obližnji se sudac od srca smijao njegovim pričama pri saslušanju. Prositi princezu, naime, bijaše za obična čovjeka smtrni grijeh, koji se kažnjavao ceremonijalnim bacanjem u grotlo vulkana na dan izlaska mjeseca. No, pošto sutra bijaše rođendan princeze Leilani, dobri se sudac, ipak, sažali na sirotog ribara, zakljući da je isti slabašan duhom i kao takav neuračunljiv, pa naredi stražarima da ga strpaju u čamac i otprave tamo odakle je došao. Stražari ga vratiše u čamac i otisnuše na more. Pun tuge i objede, Lo'la jecajući pade na koljena, pa na dnu čamca, u procjepu, ugleda zaboravljen crni biser. U silnome bijesu, zgrabi on biser i baci ga na plažu prema stražarima, sipajući pri tome najcrnje kletve i uvrede na svom jeziku. Kad se biser, koji se kotrljao po pijesku, zaustavio, stražari ga isprva gledahu razrogačenim očima, a potom ničice popadaše po tlu. Opet zgrabiše Lo'la-u, ovaj puta nježno, i odvedoše ga pravo pred kralja. Primiše ga uz najveće počasti, a odnekud se nađe i prevodilac i objasni zbunjenom ribaru kako je crni biser znak najvećeg dostojanstva i ugleda, i da je u nekom predanju zapisano kako će princezu Leilani doći prositi plemeniti stranac sa crnim biserom. Posluže najukusniju večeru i dovedu princezu. Između njih dvoje, baš kao u bajci, buknu ljubav na prvi pogled. Ispočetka su se samo nijemo gledali, a potom stidljivo krali riječi i poljupce jedno od drugog. Od njezinog pogleda, tijelo bi mu se zaledilo, a krv proključala, sve u isto vrijeme i Lo'la odluči da nema više šta ašikovati, već isprosi princezu kako već pristoji i zamoli da se vjenčanje održi što prije. Bijaše to vjenčanje o kakvom se priča još i danas, slavio ga je cijeli pacifički pojas. Svadba trajaše tri dana i tri noći, a četvrtog dana u zoru isploviše Leilani i Lo'la ka Zapadu. Cijeli otok je isplovio u čamcima da ih prati do pučine, bacajući cvijeće za njima. Gledajući kako njen rodni otok nestaje iz vidokruga, Leilani je bez glasa plakala, držeći čvrsto za mišku svoju novopronađenu ljubav. Lo'la je plovio, sretan, nepokolebljivog pogleda i sigurne ruke, a Leilani se, poput djeteta, satima igrala sa crnim biserom. Brzo su grabili po pučini Pacifika, svlađujući daljinu. Što su se više približavali Mikroneziji, bili su sve ushićeniji i nestrpljiviji, pa nisu ni primijetili kad su se počeli nagomilavati oblaci...

Umijeće Tersanja
http://moodswinger.blogger.ba
04/05/2005 03:56