Umijeće Tersanja

Zašto svraćati ovamo, kad možeš otići na Tersaonu?

12.04.2005.

OBZNANA

Arbitražno vijeće Međunarodnog suda u Den Bloogu, Kraljevina Bloglandija

Rukovođeno principima cyber-pravičnosti i međunarodnih virtualnih zakona

Uvažavajući činjenicu da je Alfie pravna i metafizička osoba sa pripadajućim pravima i obavezama

Uvažavajući činjenicu da je MoodSwingeR fizički nestabilna osoba i povremeni asshole, ali bez predumišljaja i zle namjere

Uzimajući u obzir prirodu odnosa između dvije strane u sporu

Sagledavajući okolnosti koje su dovele do spora

Imajući u vidu virtuelnu prirodu sporne imovine

Priznajući objema stranama pravo na izražavanje tersluka u svim okolnostima

Donosi slijedeću

ODLUKU:

Blog se dodijeljuje na zajedničko upravljanje i korištenje objema stranama, koje će iz njega crpiti i ravnomjerno dijeliti svu dobit, pohvale i iz njih proistekle obaveze, i zajednički snositi emotivne i materijalne troškove vođenja bloga.

OBRAZLOŽENJE

Blog predstavlja kombinaciju intelektualne i virtuelne imovine, te ga kao takvog nije moguće dijeliti, a da se pri tome ne sruši server (koji, opet, pripada trećoj strani).

Vijeću je nemjerljivo koliko je koja strana doprinijela stvaranju bloga, jer se sve svelo na rekla-kazala i olajavanje onog drugog, što nije prihvatljivo u dokaznom postupku.

Vijeće priznaje da je MoodSwingeR izmislio Alfie-ja, ali da je Alfie stekao samostalnost i pravo na ime, tako da je od sada njegovo ime registrirani trademark: Alfie®.

Naposlijetku, vijeću je pun qurac i jedne i druge strane i ovakvih sporova, te ovom odlukom želi obeshrabriti buduće sporove ovakve vrste, mada će zainteresiranim stranama uzeti pare za arbitražu.

Ova odluka stupa na snagu odmah.

Protiv odluke nijedna strana nema pravo žalbe.

Strane imaju na raspolaganju rok od 24h da se dogovore, ukoliko ne dođe do dogovora, blog će se oduzeti objema stranama, staviti na aukciju i prodati, a sav prihod će ići Domu za nezbrinutu djecu "Ljubica Ivezić".

U Den Bloogu, dana 12.4.2005.

Srdačno Vaši,
Ivica i Marica Hetrich

Predsjedavajući Arbitražnog VijećaPojam arbitraža u ekonomiji se koristi za praksu iskorištavanja razlika u cijenama istog proizvoda na dva tržišta u svrhu ostvarivanja profita; u narodu poznato kao šverc.


Umijeće Tersanja

OVDJE SE NALAZI DOM: UMIJEĆE TERSANJA

TERS DIGEST

NOMINA SUNT ODIOSA
TERS (tur.) - 1. protivan, suprotan, nabusit, opak, neprijazan, zloćudan; 2. kriv, falsificiran, patvoren, lažan;
B. Klaić

Ko je Alfie?

NEPOTVRĐENO:
Iza svakog čina tersluka stoji skrivena želja da se bude voljen.

S. Freud

FRIENDS & LOVERS
Love me love me love me
Say you do
Let me fly away
With you
For my love is like
The wind
And wild is the wind

Give me more
Than one caress
Satisfy this
Hungriness
Let the wind
Blow through your heart
For wild is the wind

You...
Touch me...
I hear the sound
Of mandolins
You...
Kiss me...
With your kiss
My life begins
Youre spring to me
All things
To me

Dont you know youre
Life itself
Like a leaf clings
To a tree
Oh my darling,
Cling to me
For were creatures
Of the wind
And wild is the wind
So wild is the wind

[i]Wild Is the Wind by
Tiomkin/Washington,
as performed by
Nina Simone or
David Bowie[/i]

Wild is the wind
Wild is the wind


PASSENGERS:
241484

online


Powered by Blogger.ba
Design by BDSM:.